Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Velferdsteknologi: Halden kommunes tidlige erfaringer med VKA

Av Martin Vik 14. september 2017

velferdsteknologi_halden_kommunes_tidlige_erfaringer_med_VKA.jpg

I Halden kommune er nær sagt alle enige om at velferdsteknologi vil ha en sentral plass i morgendagens helsetjenester. Framtidens pasienter og brukere vil ikke akseptere noe annet. I dag møter kommunal helsetjeneste utfordringer med lovverk og samhandling mellom fastleger, sykehus og kommunen, og også utfordringer knyttet til lukkede fagsystemer. Å finne en løsning på dette, er helt avgjørende.

Virtuell korttidsavdeling (VKA) er et tilbud til pasienter som har blitt skrevet ut fra sykehus, og som i en periode skal ha et tilbud gjennom kommunens helsetjenester. Helt konkret blir pasienten skrevet inn i sitt eget hjem, utstyrt med digital trygghetsalarm og nettbrett, for å kunne kommunisere direkte med sykepleiere. På den måten er håpet at pasienter og pårørende kan oppleve trygghet i eget hjem, i stedet for å bli lagt inn på en kommunal institusjon.

Velferdsteknologi for fremtiden

For Halden kommune har det hele tiden vært viktig å ha flere tanker i hodet samtidig. Innenfor helsesektoren har kommunens ansatte, på lik linje med de fleste andre kommuner i Norge, opplevd utfordringer med å yte tjenester i takt med den demografiske utviklingen de står overfor. Det blir stadig flere eldre, og stadig flere utskrivningsklare pasienter som skal ha et kommunalt helsetilbud. 

For å løse en slik utfordring, som bare vil øke med årenes løp, har kommunens ansatte vært klare på at de vil bygge sten for sten, og ta små og fornuftige skritt som del av en helhet. De har derfor vært opptatt av at den plattformen de velger, ikke bare skal kunne benyttes av helse. Samhandling er stikkordet for fremtiden, et stikkord som kan resultere i bedre kommunale tilbud og en mer effektiv ressursutnyttelse.

De første pasientene ved VKA i Halden kommune, kunne skrives inn den 1. november 2016. Men å krydre organisasjonskultur og tjenesteinnovasjon med teknologi, er krevende. VKA er i første omgang et ettårig innovasjonsprosjekt, og det er viktig at alle har den nødvendige tålmodigheten og forståelsen for nettopp det.

Les også: Kan vi surfe eldrebølgen med helseteknologi basert på AI og Big Data? »

Fascinerte involverte

Samhandling er en utfordring for de fleste kommunene i Norge, og den er også en utfordring for sykehusene. Vel vitende om at presset på institusjonsplassene øker, vil det bli en umulig oppgave å bygge seg ut av dette problemet. Det vil heller ikke være ressurser nok til å videreføre og skalere dagens måte å jobbe på. Å kunne tilby pasienter trygghet i eget hjem ved hjelp av VKA, vil lette kommunens press på institusjonsplasser betraktelig.

Høgskolen i Østfold er engasjert til å forske på blant annet responsen fra pasienters, pårørendes og ansattes erfaringer med VKA. Foreløpig har korttidsavdelingen hatt litt for lavt volum til å ha noen klare formeninger om dette, men etter et halvt år med VKA er de involverte i prosjektet blitt fascinerte av løsningen, og trygge på at den har forutsetninger for å fungere godt for alle involverte parter i fremtiden.

Did you find this article interesting? Subscribe to our blog

Martin Vik's photo

Av: Martin Vik

Martin Vik er leder for kommunikasjon og service i Halden kommune, og har dermed ansvaret for å bidra til et godt informasjons- og servicenivå til innbyggerne. Han er utdannet førskolelærer og innenfor kommunikasjonsfaget. Martin er sentral i Halden kommunes digitaliseringsarbeid – både innenfor Smarte byer og samfunn, men også i organisasjonens omstillingsarbeid. Han brenner for å gjøre kommunen litt enklere – både for innbyggere og ansatte.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com