Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Hvorfor vil droner revolusjonere nettdriften?

Av Tore Lie 21. september 2017

Hvorfor_vil_droner_revolusjonere_nettdriften.jpg

I nær framtid vil intelligente droner revolusjonere måten du drifter strømnettet ditt på – hvis du henger med på endringene. Droner er kostnadseffektive flyvende sensorpakker som vil gi deg detaljert og analysert data som hjelper deg å oppdage avvik på stolper, linjestrekk og andre elementer som påvirker kraftlinjene dine.

Droner er ikke noe nytt. Heller ikke innen kraftbransjen. Det amerikanske selskapet General Electric har samarbeidet med nettselskaper om bruk av droner siden 2015 for å effektivisere arbeidet som per i dag utføres med kostbare helikoptre og tidkrevende befaringer til fots.

Men fremtidens bruk av droner i nettdriften vil ikke bare gi mer effektive metoder for linjeinspeksjon. Den vil også muliggjøre raskere responstid, mer effektive dataanalyser og muligheter for å forutse fremtidige hendelser og konsekvensene av disse. De vil ikke erstatte medarbeiderne og operatørene dine, men vil både hjelpe dem til å ta bedre beslutninger og redusere risikoen knyttet til inspeksjonsarbeidet.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Nye inspeksjonsmetoder

Dagens inspeksjonsmetoder involverer både farlig, lavtflygende helikopterbruk og mennesker som klatrer i master.

Droner spesialtilpasset for energisektoren vil bli programmert slik at de kjenner topologien i strømnettet og kan operere på egenhånd i fastlagte traseer. Ved hjelp av sensorer og intelligent programvare vil dronene være i stand til å fange opp alt fra manglende topphatter  og sprekker i isolatorer, til råtne stolper og hakkespetthull. Og de vil gjøre det automatisk. 

I den andre enden kommer det ut arbeidsordrer, som ved hjelp av et flåtestyringssystem kan guide den nærmest tilgjengelige inspektøren til feilene som skal utbedres med det riktige utstyret.

Raskere responstid = lavere KILE-kostnader

Hva gjør du hvis strømmen går i nettet ditt i morgen? Antakeligvis må du sende ut mange operatører eller i verste tilfelle helikopter for å søke etter og identifisere feil. Det er kostbart og veldig ineffektivt. Befinner feilen seg i et område eller terreng det er risikabelt å ferdes i, er det også utrygt.

Se for deg en situasjon der du isteden kan sende ut én drone for å gjøre den samme jobben. Da vil du kunne respondere raskere på et strømbrudd og redusere farlige situasjoner for medarbeiderne dine. Resultatet blir en sikrere og mer effektiv drift. Jo raskere du kan identifisere et strømbrudd og utbedre feilen, desto lavere blir KILE-kostnadene dine.

Mer effektiv dataanalyse

Hvis du har vært involvert i analysefasen av en inspeksjonsprosess i et strømnett, vet du at det innebærer håndtering og bearbeiding av en enorm mengde data. I dag gjøres dette manuelt.

I fremtiden vil all operasjon håndteres av droner. Istedenfor å sløse tid på kostnads- og tidkrevende prosesser med store feilmarginer, vil droner utstyrt med intelligent programvare ta seg av jobben for deg.

Ved hjelp av Deep Learning, et system som lærer å gjenkjenne mønstre i digitale representasjoner av data (for eksempel bilder), vil du kunne analysere flere datastrømmer fra dronene. Det er mye mer effektivt.

Istedenfor å la mennesker gå gjennom enorme mengder data, kan analyseprogramvaren gjenkjenne individuelle objekter, som for eksempel isolatorer på de ulike mastene i nettet ditt. Disse kan deretter linkes opp mot et eksisterende komponentregister. Det vil spare deg for mye tid. Istedenfor å lære om potensielle problemer tre måneder etter at inspeksjonen ble gjort, kan servicemedarbeiderne dine få tilgang til denne informasjonen nærmest på dagen. 

Forutse fremtidige hendelser

Å forutse fremtidige hendelser er kanskje den mest fascinerende muligheten som vil oppstå med morgendagens bruk av droner. Har du tilgang til analyserte tidsseriedata kan du ikke bare gå bakover i tid for å diagnostisere hva som har skjedd eller få et helhetlig bilde av nåsituasjonen i strømnettet ditt, du kan også få innsikt i hva som kan skje i fremtiden.

Vi kjenner til at mange som drifter et strømnett bruker mye tid på å analysere vegetasjonen rundt kraftlinjene. Se for deg at du kunne hatt oversikt over all vegetasjonen langs linjene, og samtidig vet når det vil komme et værskifte. La meg gi deg et eksempel:

Fremtidens droner vil blant annet være utstyrt med sensorer som kan avsløre råte i trær. Gjennom datainnsamlingen og analysene har dronen registrert at du har et slikt tre stående farlig nærme linjene dine. Hvis værmeldingen da gir deg beskjed om en kommende storm, kan du være proaktiv og sende ut mannskap for å kutte ned treet før stormen inntreffer og skaden skjer. 

Når vil det skje?

Selv om vi skriver om «fremtidens» og «morgendagens» droner, er ikke dette en underutviklet idé for en perifer framtid. Dronene er på full fart inn i markedet. Her hjemme i Norge har produksjonen og salget av droner eksplodert de siste årene, og det finnes allerede en rekke ulike dronetyper på markedet. Men det er få som leverer operative systemløsninger som gir en reell verdiøkning for drift og vedlikehold av strømnettet.

Selv om Luftfartstilsynet har gitt tillatelse til å bruke droner for å inspisere kraftlinjer, er det fortsatt visse teknologiske og regulatoriske utfordringer som må løses. Men allerede innen utgangen av 2017 vil det være tilgjengelige løsninger som er skreddersydd for kraftbransjen. Og om få år vil selvstyrte servicedroner rulles ut i bred skala.

Det du imidlertid må huske på, er at en drone ikke bare er en drone. En drone vil kunne gjøre mye for inspeksjonsarbeidet ditt, men de vil aldri revolusjonere nettdriften din hvis du ikke samtidig utnytter dataene de henter inn. Det er dronens evne til å inn og analysere massive mengder data ved hjelp av innebygget intelligent programvare, kombinert med dens ideelle vekt og gode flyegenskaper, som er avgjørende. Nye IT-løsninger vil lastes inn i «hjernen» til dronen, som evner å ta inn og analysere dataene. Deretter vil kun den viktigste informasjonen sendes til operatøren som vil kunne avgjøre om det skal iverksettes tiltak på det som dronen har observert. Det er dette som vil gjøre droner og droneteknologi til et nytt banebrytende verktøy for nettselskapene i framtidens drift og vedlikehold av strømnettet.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

 Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Tore Lie's photo

Av: Tore Lie

Tore er Chief Product Officer i eSmart Systems. Han har 18 års erfaring med prosjektledelse, risikostyring, arkitekturdesign og utvikling. Før han tok over Connected Drone i eSmart Systems jobbet han blant annet sju år i Metier og seks år i IBM/ConCrea som prosjektleder, med IT-arkitektur og rådgivning, foruten noe utvikling.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com