Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Derfor lønner det seg å investere i solceller i næringsbygget

Av Terje Lundby 23. januar 2019

Derfor lønner det seg å investere i solceller i næringsbygget

Det er i hovedsak to gevinster å hente ved å installere solceller i næringsbygget: økonomiske og miljømessige. Uavhengig av hva som er den viktigste motivatoren, gir solcellene besparelser både økonomisk og for miljøet.

Ved å investere i solceller i næringsbygget kan man, avhengig av hvordan det øvrige forbruket i bygget ser ut, redusere både effekttoppene og forbruket betraktelig. En rivende utvikling i solcelleteknologien gjør at man nå kan montere solceller både på taket og fasaden av bygget. Sistnevnte er mer kostbart, men gjør det mulig å kombinere hensynet til både miljø og arkitektur.

Last ned gratis e-bok: Sett bærekraft i førersetet: Fire eksempler på smart  styring av bygg

Langsiktig investering

Solceller er en langsiktig investering, med en estimert levetid på minst 25 år. Selve investeringskostnaden er den største utgiften.Vedlikeholdskostnadene er svært lave fordi det ikke er noen bevegelige deler i et solcellepanel. I Skandinavia, hvor vi har jevnlig nedbør, er det ikke nødvendig å gjøre noen innsats for å holde solcellepanelene rene, slik man kanskje er nødt til i varmere, tørrere klima.  

Regnestykkene for hvor lang tid det tar å tjene inn startinvesteringen, varierer. Prisene på solceller blir stadig lavere, noe som naturlig nok gjør denne teknologien mer tilgjengelig også for bedrifter som i utgangspunktet ikke tenker på solceller som en mulig investering. Som regel anslår man en periode på 10-15 år på å tjene inn investeringskostnaden i en privat bolig. I næringsbygg regner man med at det tar kortere tid, blant annet fordi man ved å integrere solcellene i byggets styringssystem, vil kunne maksimere eget utbytte av solcellene.

For å lese mer om hvordan intelligente styringssystemer kan effektivisere og optimalisere de ulike energiavhengige og -produserende komponentene i et bygg, last ned vår e-bok med eksempler på smarte, bærekraftige løsninger. 

Økonomisk gevinst 

Når beslutningen er tatt om å investere i solceller i næringsbygget, er første steg å sørge for en grundig kartlegging av det totale forbruket i bygget. Dette vil gi en oversikt over det reelle energibehovet.

Forbruket i bygget blir også avgjørende for lønnsomheten. Dersom man eksempelvis er et kjølelager med høyt forbruk midt på sommeren, vil forbruket matche produksjonen, og gi god lønnsomhet.

Skulle man produsere mer energi enn hva som trengs, kan dette lagres i batterier. Et alternativ for å håndtere overskuddsenergi er å selge overskuddet tilbake til nettet. Dette er imidlertid ikke like lønnsomt som å bruke strømmen selv. Innkjøpskostnaden for strøm (inkludert avgifter) er vesentlig høyere enn salgsprisen. Dette gir en asymmetri som i praksis gjør at man bør forsøke å bruke mest mulig av strømmen lokalt. Det er derfor viktig å evaluere byggets forbruksprofil, og det reelle behovet for energi, før en dimensjonerer solcelle anlegget og før man beslutter en investering.

Praktiske hensyn 

Et element som mange ikke er klar over, er at solceller er mer effektive når det er kaldt. Dette er årsaken til at man i Norge kan få samme produksjon og energi ut av panelene, som i land langt lenger sør i Europa.

Mange er bekymret for at snø skal dekke solcellene eller at taket skal skades av storm og dårlig vær. Norske Fusen og Innos er blant leverandørene som har løsninger for dette. De leverer paneler hvor vektceller trigger snøen til å smelte. Dette er ideelt for installasjon av solceller på eksisterende bygg hvor vekten av snølast kan være et problem. I stedet for å forsterke taket, kan man installere solceller med smeltekapasitet, som gir et tryggere og mer miljøvennlig bygg.

Fordi vinkelen på panelene bestemmer hvordan solstrålene treffer solcellene, er dette en faktor som leverandøren vil ha fokus på. Vinkelen blir altså avgjørende for hvor mye energi man kan sitte igjen med fra solcellene. Hvis alle solcellene ligger sørvendt, vil det resultere i en produksjon med et kort høydepunkt midt på dagen. Vender de øst-vest og solcellene er fordelt på begge takvinklene, blir det en jevnere produksjon som slår inn både tidlig om morgenen og varer utover ettermiddag og kveld. Den generelle anbefalingen er derfor å dele opp solcelleanlegget mellom to takvinkler, i den grad det er mulig.

Grønt image

I takt med økt fokus på klima og miljø blant folk flest, er det også langt flere forbrukere som vektlegger miljøhensyn når de skal velge sin vare- eller tjenesteleverandør. Mange bedrifter snakker om hvor miljøvennlige de er, men retorikk uten handling vil bare ta deg så langt. Ved å installere solceller i næringsbygget viser du at du virkelig tar grep, heller enn bare å snakke om det. Om du i tillegg gjør en god økonomisk investering, burde dette være en enkel beslutning.

Last ned gratis: Sett bærekraft i førersetet: Fire eksempler på smart styring av bygg 

Terje Lundby's photo

Av: Terje Lundby

Terje Lundby leder forretningsområdet Energy Markets hos eSmart Systems. Før han startet i eSmart Systems, jobbet han over 12 år i energibransjen, sist som leder av Kontinental kraftanalyse i Statkraft. Terje er sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com