Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Utnytter du potensialet i AMS-investeringen til det fulle?

Av Jostein Andreassen 10. mai 2018

Utnytter du potensialet i AMS-investeringen til det fulle?AMS er en gullgruve av informasjon. Utnytter du dataene de nye smarte strømmålerne genererer, kan du oppnå langt mer enn korrekte prisopplysninger på fakturaen og en enklere innsamling av målerdata. Smart utnyttelse av AMS-data kan redusere både investerings- og driftskostnader med opptil 40 prosent.

Utrullingen av AMS-infrastruktur er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt. Men det er et stort steg i retning av et digitalt, smart strømnett, og det gir nye muligheter til nettselskapene.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Reduserte investeringskostnader med AMS

Nettbransjen står ovenfor store investeringer for å modernisere og digitalisere strømnettet. Aldrende infrastruktur, økende bruk av effektkrevende apparater, større befolkningstetthet i sentrale strøk og nasjonale klimamål, er alle årsaker som driver frem investeringsbehovet.  De planlagte investeringskostnadene er på mellom 120-140 milliarder kroner frem til 2023. Nærmere halvparten av disse er tiltenkt regional- og distribusjonsnettet.

Ved å utnytte AMS-data kan dette beløpet imidlertid reduseres med opptil 40%. Smarte strømmålere kan gi en langt mer presis oversikt over tilstanden i nettet og forbedre investeringsgrunnlaget, samt utnytte eksisterende infrastruktur bedre.

Ringeriks-Kraft Nett er blant selskapene som var tidlig ute med smarte målere. De anslår at AMS-investeringen deres kan bidra til å kutte investeringskostnadene deres med mellom to og fire millioner kroner hvert år. Tidligere forsterket de rundt 20 nettstasjoner hvert eneste år for å forhindre flaskehalser og kapasitetsbegrensninger. Ved å sammenstille AMS-dataene med data fra kundeinformasjonssystemet (KIS) og nettinformasjonssystemet deres, har de funnet ut at de har overkapasitet totalt sett og har kunnet droppe forsterkninger av flere nettstasjoner.

Les også: Skuffet over AMS-investeringen? Er forbruksdata virkelig alt man får? 

AMS gir reduserte KILE-kostnader

AMS kan også bidra til å redusere KILE-kostnadene ved et strømbrudd. Opplever du et strømbrudd i dag, er du antakeligvis avhengig av at kundene dine ringer inn og gir deg beskjed om at strømmen har gått i et gitt område. Med AMS kan feilen varsles direkte inn til driftssentralen. Kombinerer du denne informasjonen med andre typer data, for eksempel fra sosiale medier og værdata, oppnår du et helt annet informasjonsgrunnlag for å rette opp feilen enn du har i dag. 

Les også: Hvordan ny teknologi kan bidra til å redusere KILE-kostnadene dine

3 forutsetninger for en god utnyttelse av AMS-dataene

Det ligger et stort potensial i AMS, men potensialet avhenger av at det brukes til mer enn et nytt fagsystem og en ny silo. Da risikerer man å gå glipp av mulighetene investeringen bringer med seg. Nøkkelen ligger i å utnytte dataene, kombinere det med informasjon på tvers av fagsystemene og gjøre aksjoner ut fra innsikten man får.

Dette stiller tre helt nye krav til IT-systemene i nettdriften:

  • Tradisjonelle system er ikke i stand til å lagre, analysere og håndtere de massive mengdene data AMS og andre sensorer i strømnettet genererer. Det vil bli behov for nye systemplattformer
  • Dataene må kunne sammenstilles med andre fagsystemer internt i nettselskapet og med eksterne kilder som værdata og sosiale medier. Det krever en nedbrytning av siloene i nettdriften
  • Sist, men ikke minst må det være mulighet til å ta a i bruk kunstig intelligens og maskinlæring. Det gjør at man kan predikere og simulere mulige, fremtidige utfall, samt monitorere risiko

Fremtidens nettdrift er digital, og AMS er bare én av de mange teknologiske endringene energisektoren vil gjennomgå i de kommende årene. Utfordrende? Selvfølgelig. Men potensialet er   stort. Utnytter du verdien som ligger i AMS-investeringen din kan du allerede nå høste fruktene av dette potensialet og ikke minst være med på å sette standarden for en effektiv, smart nettdrift.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

  AMS
Jostein Andreassen's photo

Av: Jostein Andreassen

Jostein er Sales Manager i eSmart Systems og er ansvarlig for aktiviteter knyttet til Connected Grid primært i Norge. Han har mer enn 20 års erfaring fra å jobbe med det nordiske energimarkedet innenfor produktutvikling og salg.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com