Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Skuffet over AMS-investeringen? Er forbruksdata virkelig alt man får?

Av Christian Thun Eriksen 11. januar 2018

Skuffet over AMS-investeringen.jpg

Avanserte måle- og styringssystemer (AMS), eller smarte strømmålere, kan ende opp med å bli nok en silo i nettdriften, eller en uvurderlig informasjons- og innsiktsgenerator. Alt koker ned til hvordan du utnytter dataene.

Utrullingen av AMS-infrastruktur er både omfattende, tidkrevende og kostbart, og skepsisen til installeringen av smarte strømmålere i alle landets husstander har tidvis vært stor. Faktisk mente 85 prosent av nettselskapene i 2013 at innføringen av AMS ikke ville utløse nok nytte i nettet til å forsvare investeringen.

AMS er imidlertid et viktig steg i retning av et smart, digitalt strømnett og kan gi langt flere muligheter enn kun fjernavlesning av sluttbrukernes måleverdier og presise fakturaer. Dataene AMS-målerne genererer kan nemlig gi helt ny innsikt og helt nye muligheter for nettdriften. Denne artikkelen gir deg en pekepinn på hva disse mulighetene er.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Hva AMS-data kan gjøre for nettdriften din

  • Effektiv strømutfallshåndtering: Ved et strømbrudd har nettselskaper tradisjonelt vært avhengig av at kundene ringer inn og gir beskjed om at strømmen har gått i et gitt område. Smarte strømmålere, derimot, varsler feilen direkte inn til driftssentralen. Kombineres denne varslingsinformasjonen med andre typer data, for eksempel fra sosiale medier og værdata, kan du som nettselskap oppnå et helt annet informasjonsgrunnlag enn du har i dag for å rette opp feilen. Norgesnett, for eksempel, har allerede sett effekten av AMS for en effektiv strømutfallshåndtering. Denne videoen gir et innblikk i hvordan de jobber.
  • Bedre oversikt over belastningen i nettet: Få nettselskaper har tilstrekkelig oversikt over belastningen i strømnettet, og de fleste lener seg på gamle målinger for å anslå hva strømforbruket vil bli i en gitt periode. Ettersom de smarte strømmålerne genererer forbruksdata i tilnærmet sanntid fra sluttkunden, kan du få en langt mer presis oversikt over belastningen i nettet ditt, unngå å instrumentere flere nettstasjoner og styre nettet på en langt bedre måte enn i dag. Bruker du dataene dine til å få en oversikt over hva som egentlig skjer i nettet ditt, kan du legge de gamle teoretiske beregningene på hylla, og forbedre investeringsgrunnlaget og utnytte den eksisterende infrastrukturen bedre.
  • Monitorere plusskunder og prosumenter: Smarte strømmålere legger til rette for at plusskunder eller prosumenter, med eget sol-, vind- eller vannkraftanlegg, kan mate inn overskuddsenergi i nettet slik at nettselskapene kan kjøpe kraften. Dataene AMS genererer vil også kunne gi nettselskaper muligheten til å monitorere plusskundene og prosumentene i nettområdene sine og predikere den økende dynamikken de skaper i nettet. Ikke minst gir de de smarte strømmålerne mulighet til å identifisere eventuelle uregistrerte plusskunder og prosumenter i strømnettet.
  • Muligheten til å identifisere jordfeil: Flere husstander har ikke jordfeilbrytere eller jordfeilvarslere, og de som har det, har gjerne løsninger som ikke sender signaler til nettselskapet. AMS, med muligheten til å identifisere og varsle om jordfeil, kan spare deg for mye ressurser for å lete opp feilen. Ikke minst vil kundene dine sette pris på at du overvåker slike feil for å unngå tilløp til brann.
  • Nye muligheter for kundeanalyser: Kollega Davide Roverso skrev nylig en artikkel om hvordan kunstig intelligens (AI) og maskinlæring gir nettselskapene helt nye muligheter for å segmentere kunder basert på forbruksprofiler fra AMS-data. Ved å analysere kundemassen og finne ut hva som er deres typiske forbruksprofil på en arbeidsdag og i en typisk helg, både i sommer- og vinterhalvåret, kan du finne grupperinger av kunder og innsikt som kan gi deg langt bedre beslutningsgrunnlag når det gjelder for eksempel prisstrategi, segmentering og tjeneste- og produktutvikling. Ta en kikk på innlegget hans her.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

Konklusjon

AMS er virkelig en gullgruve av informasjon, og jeg håper denne korte artikkelen har gitt deg et innblikk i hvilke muligheter som ligger i de smarte strømmålerne. Ved å utnytte dataene AMS-infrastrukturen genererer på en effektiv måte kan du oppnå langt mer enn automatiserte måleravlesninger og mer presis fakturering – det kan bli en essensiell del av nettdriften. Husk også at ettersom antallet smarte strømmålere i nettverket øker, så vil mengden data som genereres øke samtidig. Og jo mer data du har, desto mer presis og effektiv kan nettdriften din bli.

Den teknologiske utviklingen innen energisektoren bringer med seg betydelige muligheter for en effektivisert nettdrift. Denne artikkelen skraper kun på overflaten av temaet. Hvis du vil finne ut mer om hvilke muligheter som ligger og venter i den digitaliserte nettdriften, kan du ta en kikk på min kollega Pål-Christian Olsens e-bok «Digital disrupsjon i energisektoren», tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

  Energi
Christian Thun Eriksen's photo

Av: Christian Thun Eriksen

Christian Thun Eriksen er sjefsarkitekt ved eSmart Systems. Han er ansvarlig for skyarkitektur og har vært sentral i utviklingen av eSmart Systems’ dataplattform, som behandler IoT-applikasjoner, big data-scenarioer, avansert analyse og maskinlæring. Thun Eriksen er spesielt opptatt av å utvikle applikasjoner og løsninger som kan forbedre utnyttelsen av strømnettene og forbedre arbeidsprosessene innen energibransjen.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com