Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Hvordan ny teknologi kan bidra til å redusere KILE-kostnadene dine

Av Joakim Sveli 15. februar 2018

Hvordan ny teknologi kan redusere KILE-kostnadene dine.jpg

Stigende etterspørsel for energi, ekstreme værforhold og stadig mer bruk av effektkrevende apparater fører til økt risiko for strømavbrudd i nettet. Ny, «smart» teknologi kan hjelpe nettselskaper til å redusere denne risikoen – og følgelig redusere KILE-kostnadene.

Nettselskapene er på full fart inn i den digitale tidsalderen, og ny teknologi får en stadig mer sentral plass i nettdriften – også når det gjelder strømutfallshåndtering. Ifølge en undersøkelse utført av Accenture tror 85 prosent av respondentene at «smarte» teknologiske løsninger vil utgjøre en viktig del av strømutfallshåndteringen innen 2020. Flere av disse løsningene er imidlertid allerede tilgjengelige, og her og nå har den teknologiske utviklingen åpnet nye muligheter for en effektiv strømutfallshåndtering. La meg gi deg noen eksempler.  

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

KILE-ordningen, ekstremvær og kostnader ved strømavbrudd

Ekstremvær er en betydelig årsak til forstyrrelser i strømnettet – og en kilde til høye KILE-kostnader (kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi). Etter at stormen «Dagmar» herjet store deler av landet rundt juletider i 2011, ila Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) de affekterte nettselskapene nærmere 450 millioner kroner i KILE-kostnader. Disse kostnadene er en del av KILE-ordningen som gjør at nettselskapet må bære kundenes kostnader ved strømavbrudd.

Kostnadene ved et strømavbrudd kan bli betydelige, ikke minst på grunn av utfordringer med å finne årsaken til utfallet. Vanligvis sender nettselskapene ut operatører, eller i verste fall helikoptre, for å søke etter og identifisere feilen – noe som er både ineffektivt, kostbart og tidkrevende. En langt mer effektiv metode for å utarbeide feilen, er å ta i bruk intelligente droner.

Intelligente droner for strømutfallshåndtering

Bruk av droner i nettdriften er i seg selv ingen nyhet. Flere nettselskaper har faktisk brukt droner i inspeksjonsarbeidet sitt siden 2015. Det som imidlertid er nytt, er droner utstyrt med kunstig intelligens (AI). Disse intelligente dronene gir muligheter for langt mer effektive metoder for linjeinspeksjon, dataanalyser og muligheter for å forutse fremtidige hendelser. Ikke minst muliggjør de en langt raskere responstid. Faktisk har disse flyvende sensorpakkene potensialet til å halvere nedetiden ved et strømavbrudd. 

Etter at orkanen «Irma» raserte store deler av Florida, var slike intelligente droner involvert i arbeidet med å identifisere brudd i strømnettet. Et mobilt operasjonssenter, «Thundercloud», utrustet med nødvendig maskin- og programvare for å identifisere skader i strømnettet, ble kjørt ut i de rammede områdene. Fra dette operasjonssenteret fløy de intelligente dronene langs linjenettet og samlet inn og analyserte data om strømnettet i sanntid ved hjelp av kunstig intelligens.

Sammenlignet med å sende mannskap ut for å lete etter feil i strømnettet, kan én enkelt drone sendes ut for å gjøre den samme jobben langt raskere. Personeller kan i stedet fokusere på selve utbedringene. Og jo raskere du kan identifisere strømavbruddet og utbedre feilen, desto lavere blir KILE-kostnadene dine.

Integrasjon av transportsektoren: Kapasitetsutfordringer og strømutfall?

Det er ikke bare ekstremvær som skaper utfordringer for nettselskaper. Den økende andelen elbiler på norske veier skaper også hodebry. Som NVE påpeker i rapporten «Hva betyr elbiler for strømnettet?» vil økt elbillading skape utfordringer for transformatorer og kabler i distribusjonsnettet, ikke minst i områder med liten kapasitet og mange elbiler. Om etterspørselen overstiger den tilgjengelige kapasiteten, svikter nettet og det oppstår strømavbrudd.

Den tradisjonelle løsningen på slike kapasitetsproblemer er å investere seg ut av problemet. Norske nettselskaper står overfor investeringer på 140 milliarder kroner i strømnettet fram til 2025 for å legge til rette for nye forbruksvaner, økt bruk av fornybar energi og en stadig større bruk av effektkrevende apparater og enheter – som elbillading. 

Fleksibilitet hos både privatforbrukere og næringsforbrukere kan inkluderes i styringssystemet for nett og bidra både til en raskere og sikrere gjeninnkobling samt å redusere belastning i nettet ved utfall av komponenter. Med økt utbredelse av smarte hjem, trådløs styring av varmekilder og online elbilladestasjoner er det et økende fleksbilitetsvolum tilgjengelig for nettselskapene.

Vi i eSmart Systems har allerede koblet inn laster for styring i nettselskapets eget styringssystem som en del av EU-prosjektet EMPOWER. Du kan lese mer om prosjektet herVi har utviklet og implementert funksjonalitet for styring og overvåkning fra EMPOWER sammen med våre partnere i produktet og selskapet Smartliv. Les mer om Smartliv som verktøy for energiselskaper og sluttbrukere her.

Ny teknologi, nye muligheter

Mulighetene er mange, og etterhvert som teknologien utvikler seg videre, vil mulighetene bli flere. Men allerede her og nå kan intelligente droner og forbrukerfleksibilitet gi deg helt nye muligheter i strømutfallshåndteringen, redusere risikoen for strømavbrudd og redusere KILE-kostnadene dine. Jeg håper denne korte artikkelen har gitt deg et bilde av hvordan det kan gjøres. 

Den teknologiske utviklingen gir imidlertid også en rekke andre muligheter for nettselskaper. Reduserte KILE-kostnader er bare én av flere fordeler som følger av digitaliseringen av nettdriften. Hvis du vil vite mer om hvilke nye dører som vil åpne seg for fremtidens digitale nettselskaper kan du lese mer i vår e-bok «Nettdrift anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren», tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

  Energi
Joakim Sveli's photo

Av: Joakim Sveli

Joakim Sveli er daglig leder i Smartliv, et datterselskap av eSmart Systems. Han har lang erfaring med en rekke områder innen miljø-, klima- og energifeltet, både som konsulent og ansatt både i offentlig og privat sektor. Hans ekspertise strekker seg fra blant annet ladeinfrastruktur for elbiler og offentlig planlegging til markedsanalyse og -utvikling, og å ta nye konsepter til markedet. Joakim jobbet tidligere som forretningsleder i eSmart Systems.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com