Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Nettselskap: Slik utnytter du eksisterende infrastruktur bedre

Av Pål-Christian Olsen 28. desember 2017

Nettselskap Slik utnytter du eksisterende infrastruktur mer effektivt-480142-edited.jpg

Siden det første norske gatelyset ble tent i Hammerfest i 1890, har det skjedd store endringer i måten vi produserer, distribuerer og konsumerer energi. Likevel er dagens distribusjonsnett et gammelt nett. Den digitale revolusjonen energibransjen gjennomgår i dag, gir imidlertid nettselskapene nye muligheter til å utnytte den eksisterende infrastrukturen mer effektivt.

Norske nettselskaper drifter i stor grad en aldrende infrastruktur. Generatorene er gamle, linjene er gamle, mastene er gamle og flere nettstasjoner begynner å bli gamle. Gjennom generasjonene siden strømnettene ble bygget, har infrastrukturen bare stått og gått – uten oppdatering og uten instrumentering.  

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Aldrende infrastruktur gir unødvendige investeringer

Den eksisterende infrastrukturen har gitt norske nettselskaper store utfordringer med å få oversikt over nettet – særlig lavspentnettet som sluttkundene er koblet på. Selv om vi ser tendenser til at flere og flere instrumenterer nettstasjonene, er det eneste grunnlaget nettselskapene i praksis har for å vurdere hvor mye energi som blir brukt under en nettstasjon, de månedlige måleravlesningene sluttkundene sender inn.

For flere nettselskaper har denne manglende oversikten gitt utslag i unødvendige investeringer. For en kort tid tilbake snakket jeg med et nettselskap som byttet ut ti transformatorer av gammel standard, fordi deres teoretiske beregninger viste at de var overbelastet. De byttet dem ut, instrumenterte dem opp og samlet inn data. I ettertid gjennomførte nettselskapet nye beregninger, denne gangen basert på reelle data fra nettstasjonen. Funnene var slående: syv av ti transformatorer var egentlig ikke nødvendig å bytte ut.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

AMS-data: En gullgruve for nettselskaper

Eksemplet over viser et betydelig innsparingspotensial gjennom en bedre oversikt over ens eget strømnett. Med den store utrullingen av AMS-infrastruktur til alle landets husholdninger, er dette i ferd med å bli mulig.

Kombinert med en økende bruk av andre sensorer og enheter i strømnettet, gir AMS nettselskaper tilgang til detaljert og relevant informasjon om tilstanden i strømnettet. Utrustet med denne nye innsikten i eget strømnett kan nettselskapene både redusere drifts- og vedlikeholdskostnader, redusere behovet for investeringer og forsterkninger i nettet, forbedre leveringskvaliteten, identifisere jordfeil og vise om feilen ligger innenfor eller utenfor huset til sluttkunden, samt redusere gjenopprettingstiden etter et strømbrudd.

Fredrikstad Energi er et skinnende eksempel på sistnevnte. Ved å utnytte AMS-dataene, installere øvrige sensorer i nettet og ta i bruk en systemplattform som er i stand til å analysere store mengder data, kan de nå reagere langt raskere og mer effektivt om strømnettet deres bryter sammen – som portrettert i denne videoen.

Les også: Hvorfor AI og maskinlæring er avgjørende for ditt nettselskaps framtid

Bryt ned siloene

AMS kan utvilsomt bli en uvurderlig kilde til informasjon og innsikt i nettdriften. Det avhenger imidlertid av at dataene infrastrukturen genererer utnyttes på best mulig måte.

Nøkkelen som låser opp døren til det fulle potensialet i AMS, finner du når du tar i bruk dataene de smarte strømmålerne genererer i kombinasjon med data fra en rekke andre ulike fagsystemer.

For langt de fleste norske nettselskaper er dette imidlertid en utfordring, ettersom de vanligvis er organisert i siloer basert på ulike funksjonelle områder. Ringeriks-Kraft er ett eksempel. I likhet med flere andre nettselskaper har de jevnlig hatt utfordringer med ulike fagsystemer i den daglige driften. Hvert system inneholder viktige data, men uten muligheten til å hente ut dataene på tvers av systemene er det utfordrende å få nøyaktig og fullgod innsikt i tilstanden i nettet uten å bruke mye manuelle ressurser. For å løse dette tok de i bruk en systemplattform som kunne integreres på tvers av alle siloene.

Å bryte ned siloene mellom driftsteknologi, som SCADA og DMS på den ene siden, og informasjonsteknologi som kundeinformasjonssystemer (KIS) og AMS på den andre, muliggjør en datadeling som ikke bare forbedrer systemene, men også reduserer kostnadene og forbedrer kundetilfredsheten. Ikke minst muliggjør det en langt mer effektiv utnyttelse av den eksisterende infrastrukturen. 

Progressive nettselskaper som forstår at tiden er inne for å nyttiggjøre seg av mulighetene i en digitalisert nettdrift, bør ta affære allerede nå. En ny verden av effektivitet ligger og venter.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Pål-Christian Olsen's photo

Av: Pål-Christian Olsen

Pål jobbet som produktspesialist Utility i eSmart Systems frem til Juli 2018. Han er utdannet elkraft-ingeniør og har en mastergrad i IT-, prosjekt og internasjonal ledelse fra BI senter for lederutdanning. Pål har over 15 års erfaring, både fra Norge og internasjonalt, i IT-drift og forvaltning av kritisk infrastruktur for større foretak i strøm, mobil og forsvarsindustrien.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com