Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Kjære rådmann, tear down these walls! [Smart City]

Av Hans Martin Hovengen 14. desember 2017

Kjære rådmann - tear down these walls-941873-edited.jpg

Norske rådmenn og kommunalsjefer har potensialet til å bli fremtidens tjenesteinnovatører. Det som kreves er at man river ned murene mellom de kommunale seksjonene og enhetene og skaper en åpen delingskultur hvor alle datakilder kobles opp mot samme grensesnitt, i en smart city kommuneplattform.

Tjenesteinnovasjon må starte på toppen

Den klare anbefalingen i rapportene Three Best Practices for Internet of Things Analytics (2015) og Market Guide for IoT Platforms (2016) fra Gartner er å samle alle data i ett, sentralisert IoT-system (Internet of Things). 

I mange norske kommuner gjør man det motsatte: En etat jobber med et responssenter for helsetjenesten, mens en annen etat jobber med et miljøbarometer. Begge etater bygger altså sine egne IT-plattformer med data fra egne siloer.

For at innovasjon skal kunne skje må man tenke helhetlig. Det norske kommuner trenger er ikke siloløsninger, men ett sentralt nav for tjenesteinnovasjon, hvor man kan kombinere data fra ulike etater og oppdage helt nye muligheter – et toppsystem med røtter ned i alle siloer.

Tenk innbygger (ikke bruker) og oppdag nye sammenhenger

Når vi holder foredrag om smarte byer, spør vi gjerne om noen vet hva sammenhengen mellom smart helse og digitale vannmålere er. Da er det som regel stille i salen. Men du verden så åpenbart det er når forklaringen blir gitt.

Alle kommuner har data om vannforbruk, så hvorfor ikke nyttiggjøre seg av disse dataene i en helsekontekst? Har vannet stått på uforholdsmessig lenge hos fru Hansen, kan det skyldes mange ting: Hun kan ha fått et illebefinnende, eller kanskje hun har falt i dusjen og ikke kommer seg opp igjen.

Hos de fleste kommuner i dag eier vann- og avløpsetaten dataene på vann, og helseetaten har ingen tilgang til dem. Rådmenn og kommunalsjefer bør være talsmenn for å endre mindset – så man tenker innbygger i stedet for å tenke bruker av en spesifikk kommunal tjeneste. Det vil rive ned siloveggene og skape en kultur for deling og innovasjon. 

Konklusjon

Budskapet i denne artikkelen er enkelt. Rådmenn og kommunalsjefer har en unik anledning til å drive innovasjon i sine kommuner. Skap en kultur for deling, tenk innbygger og ikke bruker av en spesifikk tjeneste, og tenk helhetlig, ikke etat. I stedet for å kjøpe ulike plattformer for hver ny tjeneste som skal utvikles, bygg en sektoruavhengig, smart city kommuneplattform. Da sikrer du en bærekraftig og skalerbar løsning, hvor innovasjon kan skje. Men kravet må komme fra toppen.

Did you find this article interesting? Subscribe to our blog

Hans Martin Hovengen's photo

Av: Hans Martin Hovengen

Hans Martin jobbet tidligere i eSmart Systems. Han har en har en master i markedsføring fra Norges Markedshøyskole og over 15 års erfaring med ledelse av store og komplekse teknologi-implementeringer innen bransjer som helse, energi og telekom.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com