Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Gamification: Få kommunens innbyggere med på laget for å nå klimamålene

Av Elisabeth B. Karlsen 28. september 2017

How to use gamification to engage citizens to reach climate goals.png

Gamification er en kjent markedsføringsteknikk hvor man benytter spill-mekanismer for å få deltakerne til å utføre ønskede oppgaver. Belønningen kan være virtuelle hedersbevisninger, slik man får i video- og dataspill. I dette innlegget skal vi se litt på hvordan du kan bruke denne teknikken for å stimulere innbyggerne i kommunen din til å bli grønne innbyggere.

Spillifisering, som er den norske betegnelsen på gamification, utnytter psykologiske behov som statusjakt, ønsket om å lykkes, selvrealisering og vårt medfødte konkurranseinstinkt. Ved å visualisere hvor langt du har kommet i utførelsen av en oppgave eller oppnåelsen av en status, gir det en egen tilfredsstillelse i å oppnå et nytt nivå.

Klimabarometeret i Oslo kommune

Som kommune vil det være smart å anvende gamification internt før man går ut til innbyggerne. Oslo kommune gjorde dette med sitt Klimabarometer – et virtuelt dashboard som viste sanntidsdata om værforhold, elbil-lading, bil-, sykkel- og fotgjengertrafikk og luftkvalitet. Dette var data de allerede hadde – alt vi gjorde var å løfte dem opp i et visuelt grensesnitt som ga dem full kontroll på viktige miljømål.

Oslo klimabarometer.jpeg

Tenkt scenario: «Grønn innbygger»

La oss si at kommunen din har et hårete klimamål om å redusere biltrafikken kraftig for å forbedre luftkvaliteten og redusere utslipp.

Det vil si at de trenger å stimulere folk til å la bilen stå og ta beina eller sykkelen fatt – eventuelt benytte kollektivtransport eller samkjøring. Hvilke incentiver kunne de gitt innbyggerne for å få dette til?

En idé kunne vært å lansere et nytt konsept som markedsføres som en sertifisering eller status du som innbygger kan oppnå. La oss kalle det Grønn innbygger og leke litt med den tanken. Hvordan ville det sett ut? 

Jeg ser for meg at en grønn innbygger er en innbygger som gjør klimasmarte valg i hverdagen. Vi kunne definert et sett av 10 smarte klimavalg og gitt innbyggerne en klimascore basert på graden av oppnåelse av de ulike valgene eller bestått/ikke bestått.

For at Grønn innbygger skal være attraktivt, må det være vanskelig å jukse. Det beste er om klimascoren kvalitetssikres gjennom automatisk datafangst på person- eller husstandnivå. Det krever selvsagt at hver deltaker samtykker i at kommunen får hente ut informasjon fra aktørene som sitter på disse dataene.

Her er eksempler på noen indikatorer som kunne blitt brukt i en slik klimascore:

  • Forbruk av varmtvann
  • Forbruk av strøm
  • Produksjon av strøm fra solceller
  • Eier personen elbil eller bensin-/dieselbil?
  • Er det installert solceller på huset?
  • Benytter vedkommende kollektivtransport?
  • Osv.

Når du har en klimascore, kan du visualisere hver innbyggers klimabidrag gjennom en egen mobilapp og tilhørende webside. La folk få muligheten til å dele sine profilsider i sosiale medier, del ut t-skjorter med Grønn innbygger-logoen, lag et leaderboard hvor de 10 grønneste innbyggerne i hver bydel eller bygd kan konkurrere.

Mulighetene er mange, og forhåpentligvis har du fått noen innspill til hvordan du kan benytte gamification for å gjøre kommunen grønnere. Se på private aktører i andre bransjer og nisjer for å få mer inspirasjon: Strava har spillifisert sykling, Foursquare har spillifisert reise, Fitbit har spillifisert helse og trening og HabitRPG har spillifisert produktivitet. Lykke til!

Did you find this article interesting? Subscribe to our blog

Elisabeth B. Karlsen's photo

Av: Elisabeth B. Karlsen

Elisabeth jobbet i eSmart Systems frem til april 2018. Hun hadde stillingen som Head of Products og ble i 2017 kåret som én av Norges 50 fremste IT-kvinner av Abelia. Hennes hovedfokus var på innovative teknologiløsninger innenfor helse og Smart City. I april 2018 startet hun som HR- og organisasjonssjef i Barnehagenett.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com