Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Energibransjen omstilles

Av Jørgen Kildahl 28. juni 2018

Energibransjen omstillesVi står ved et veiskille. Alle bransjer blir påvirket av den fjerde industrielle revolusjonen – drevet frem av ny datateknologi. Energibransjen har allerede blitt påvirket av radikale restruktureringer som følge av fundamentale endringer i markedet.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

En teknologisk revolusjon er i gang. For energibransjen er ikke nødvendigvis nye teknologiske løsninger en trussel. Nye løsninger vil sette fart på restruktureringsprosesser, og gjøre det mulig for aktørene å reposisjonere seg eller, i noen tilfeller, fornye seg fullstendig. 

Endringene treffer en energibransje som allerede har opplevd en sterk verdireduksjon. Det er ingen tilfeldighet at «disruption» ble kåret til årets business ord i Tyskland allerede for tre år siden, eller at konsekvensene av de nye teknologiske verktøyene er på dagsorden både nasjonalt og internasjonalt.

Slik jeg ser det, står vi ikke bare overfor en industriell revolusjon, men i like stor grad en kulturell revolusjon. Det er høy innovasjonstakt innenfor nye kunnskapsområder, desentraliserte løsninger, og mer kunnskapsdrevet enn kapitaldrevet verdiskapning. Økt kompleksitet fører til helt nye forretningsmodeller, radikalt endret intern organisering og samhandling med kunder. Måten vi tenker og omsetter strategi til handling er i støpeskjeen. I det hele tatt vil måten å planlegge og fatte beslutninger bli designet på nytt. Det er nødvendig for å kunne utnytte fleksibiliteten og kraften i nye IT-verktøy. «Systems follow struture» blir «structure follows system».

Dette krever en kulturell fornyelse. Det handler om langsiktig overlevelse og for energiselskapene står valget mellom om å overgi seg, eller å omstille seg og slåss.

Les også: Hvorfor AI og maskinlæring er avgjørende for ditt nettselskaps framtid

Hva er det som driver endringene?

Det er flere faktorer som spiller sammen i tillegg til den teknologiske revolusjonen. I hovedsak kan vi si at det er to hovedtrender som driver endringene i markedet.

  1. Ny teknologi og tilhørende kostnadspress
  2. Politikk, kunder og nye aktører.

En gang var energibransjen en stabil næring preget av langsiktighet og fornuftig avkastning. Dette skyldtes ikke bare rammevilkårene, men også enorme inngangsbarrierer både på kapitalsiden, systemsiden og kunnskapssiden. De barrierene er nå på langt vei borte.

Kraften som ligger i politikk og reguleringer er massiv. Flere av utviklingstrendene innenfor teknologi er helt eller delvis drevet frem av politiske beslutninger og overenskomster, regulering av nye aktører og ikke minst kunder. Dette har stor innvirkning på energipriser, systemkostnader og skatter.

I større grad er det nå et samspill mellom faktorene ovenfor. Solindustrien i Tyskland er et eksempel på dette. Hva ville den ha vært uten den massive statsfinansierte satsningen innenfor sol? I dag er det 1,6 millioner solanlegg med en samlet kapasitet på 42 800 MW i Tyskland. Så langt i 2018, til og med uke 26, kom 41,5% av energien produsert i Tyskland fra fornybar produksjon. Dette er mer enn en detalj.

Bransjen har trukket på smilebåndet av både vindkraft og batterier. Ingen trodde Tyskland hadde nok soltimer. I 2017 ble det investert ca. $ 200 milliarder i fornybar energi mens tilsvarende tall for gass og kull var ca. $ 160 millarder. Et nytt energisystem er i ferd med å vokse frem. Det er ikke lenger nok med inkrementell utvikling, dyptgripende strategiske grep må tas.

Les også: Nettselskap: Slik utnytter du eksisterende infrastruktur bedre

Hvorfor eksisterer organisasjoner?

Vi tar et skritt tilbake. I 1991 vant Ronald Coase Nobelprisen i Økonomisk Vitenskap. I artikkelen The Nature of the Firm fra 1937 ga han en forklaring på hvorfor organisasjoner eksisterer. Han pekte blant annet på at uten transaksjonskostnader vil ikke organisasjoner eksistere.

Hva gjør ny teknologi med transaksjonskostnader i energiindustrien? De reduseres dramatisk. Tradisjonelle strukturer blir for kostbare og etablerte aktører er nødt til å gjøre radikale endringer i sine forretningsmodeller og organisasjoner for å holde seg konkurransedyktige. Tungrodde systemer og strukturer er kostnadskrevende og etablerte energiselskaper en kostnadsulempe som nye aktører ikke har.

I dag er det en helt annen dynamikk og volatilitet i markedet. Dette byr på utfordringer, men åpner også opp får nye forretningsmuligheter. Det kommer til å være et tøft løp for hele industrien og endringsbehovet vil ikke gå over. Det er ingen tvil om at endringene blir store, spørsmålet er når det vil treffe deg og din organisasjon. De siste årene har de fleste energiselskaper konsumert eiernes kapital. Det vil ikke kunne fortsette. Bransjen må igjen skape verdier.

Det er grunnen til at energibransjen trenger en omstilling. Nå.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

  Energi
Jørgen Kildahl's photo

Av: Jørgen Kildahl

Jørgen er styreleder i eSmart Systems. Han har lang erfaring fra energibransjen og har tidligere vært konserndirektør i E.ON SE (2010 - 2015), og Statkraft (1999 - 2010).

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com