Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Energibransjen og skyen: Hvordan beskytte dine data og etterleve gjeldende lover?

Av Erik Åsberg 12. juli 2018

Utilities and the Cloud: How to Keep Your Data Safe and Stay Compliant

En av de mest fremtredende trendene innen IT er skybaserte løsninger, og et økende antall virksomheter flytter over til skyen – også innen energibransjen. Skyen tilbyr betydelige fordeler for energiselskapene, men introduserer samtidig nye risikoer og krav til regulering.

Energibransjen er på vei mot en radikal digital transformasjon. Smarte målere installeres i massiv skala, nettet blir mer og mer avhengig av sensorteknologi og skybaserte tjenester blir stadig mer utbredt.

Dette er fordelaktig fordi teknologisk utvikling gir energiselskaper mulighet til å drifte infrastrukturen mye mer effektivt enn tidligere. På den andre siden drar ny teknologi med seg visse utfordringer omkring sikkerhet, særlig når det kommer til bruken av skybaserte tjenester.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Skyfordeler for energiselskapene

Enkelt forklart; en skyløsning er en skalerbar tjeneste som lar deg lagre, analysere og hente ut data fra internett. Microsoft beskriver dette som leveransen av datatjenester – servere, lagring, databaser, nettverksbygging, programvare, analyse – over internett.

Fordelene ved å flytte IT-plattformen din til skyen er vesentlige. For det første, gir det virksomheter muligheten til å bygge skalerbare tjenester rundt båndbredde, lagringskapasitet og prosesskraft. For det andre, gir skytjenester brukerne tilgang til tjenester uansett hvor de er. For det tredje, har skytjenester potensial for store kostnadsbesparelser sammenlignet med tradisjonelle, lokale IT-løsninger – du betaler kun for nødvendig prosesskraft og lagret informasjon.

Microsoft lister tre essensielle fordeler ved skytjenester, særlig for energiselskaper:

 • Økt fleksibilitet: Når bærekraftige energiteknologier og IoT-løsninger blir mer utbredt, kan energiselskaper bruke skyen til å integrere en variasjon av teknologier og arbeidslaster. Videre lar skyen selskapene sentralisere ressursovervåkning og forbedre organisasjonens sanntidskommunikasjon.
 • Big Data-egenskaper: Skyen gir billige lagringsmuligheter og kan håndtere et bredt spekter av datatyper fra mange kilder. En viktig fordel med tanke på det økende antallet smarte målere og tilkoblede verktøy, samt behovet for å lagre, utarbeide og korrelere dataene disse apparatene og teknologiene genererer.
 • Avansert analyse: For at data skal gi verdi, må de omgjøres til innsikt. Skyteknologi åpner for at energiselskapene kan bruke avanserte analysefunksjoner for å overvåke ressursenes tilstand og muliggjør forutseende vedlikehold, som gir lavere operasjonskostnader. Kraftfulle skybaserte analyseverktøy kan også bidra med å balansere lastene og krever forutsigelser for å optimalisere netteffektivitet.

Disse gevinstene har ikke gått upåaktet hen i energibransjen. Flere selskaper er allerede i gang med å teste ut mulighetene som finnes i skyen. Ifølge en undersøkelse, bruker 45 prosent allerede skyen og 52 prosent planlegger å bruke den.

Et eksempel er det offentlig eide non-profit-selskapet The Energy Authority (TEA). Deres formål er å gi offentlige energiselskaper tilgang til avanserte ressurser og teknologisystemer, slik at de kan tilpasse seg og beholde konkurransekraft i et stadig skiftende energimarked. For å gjøre dette, lanserte de nylig tjenesten TEA Connected Analytics, som styres av det skybaserte Microsoft Azure-systemet. Tjenesten skal hjelpe klientene deres til å maksimere verdien av sine ressurser, ved å redusere operasjonskostnader, senke kapitalutgifter og forbedre kundetilfredshet.

Digitale trusler og skyens sårbarhet

Selv om fordelene er betydelige, byr overflyttingen til skyen også på visse risikoer. For eksempel kan lagring av informasjon i skyen lede til at dataene lagres utenfor selskapets landegrenser, og bli overført via infrastrukturen i et annet land. Hvis dataene ikke er tilstrekkelig sikret, kan selskapet miste kontroll over kritisk data.

Disse og andre risikoer har avlet visse bekymringer angående bruk av skybaserte tjenester. Ifølge Microsoft, faller disse skybekymringene gjerne under tre kategorier:

 • Sikkerhet: Energiselskaper lagrer store volum med sensitiv data. Uautorisert tilgang til disse dataene kan påvirke både kunder, bedrifter og myndigheter. Skyløsninger som ikke implementerer strenge sikkerhetsstandarder kan sette seg selv i fare for angrep som kan kompromittere kritisk infrastruktur og SCADA-data. Derfor trenger energiselskapene trygge, skybaserte applikasjoner som ikke øker sårbarheten for angrep.
 • Suverenitet: Hvordan og hvor data skal lagres og brukes, styres av regionale og nasjonale forskrifter. Hvis en skyløsning hindrer et energiselskap i å beholde full kontroll over sine data, er ikke selskapet i stand til å følge disse reguleringene.
 • Etterlevelse: Kunde-, bransje- og statlige reguleringer påvirker også hvordan energiselskaper lagrer og bruker informasjon. Hvis skyleverandøren ikke klarer å møte disse kravene, risikerer selskapet ikke å etterleve pålagte lover og regler.

Hvordan beskytte dine data og etterleve lover?

Siden skyen flytter data mellom individer, endepunkter og over hele verden, er det nødvendig med nye sikkerhetskrav – både for å beskytte dataene og for å sørge for at lover og regler etterleves.

Sannsynligvis må du sørge for at din praksis er i samsvar med både nasjonale og internasjonale lover. Microsoft påpeker at hvis du er basert i USA, Canada eller et EU-land, må du følge flust av regulerende krav. Disse reguleringene kan dreie seg om både hvor dataene lagres og overføres, eller hvordan dataene beskyttes med tanke på konfidensialitet.

En utfordring å ha i tankene angående dette, er at lovverket rundt skybaserte løsninger er i kontinuerlig endring. Nye lover foreslås jevnlig, regulerende retningslinjer gjennomgås stadig. En annen betydelig utfordring omkring datasuverenitet er at hvert land har sine egne lover og regler, noe en Forbes-artikkel understreker. Derfor forslår Forbes at du tidlig bør spørre skyleverandøren din om hvilke lover og regler som gjelder for datasuverenitet.

Selv om krav og regler kan variere fra land til land, og det regulerende landskapet stadig forandres, eksisterer det fortsatt mange generelle steg du kan ta for å sørge for riktig datasikkerhet når du flytter til skyen:

 • Inkluder identitets- og tilgangsstyring
 • Integrer datatilgangskontroll og kryptering
 • Vurder en skyplattform som bruker virtualiserte omgivelser
 • Sørg for isolasjon for å hindre uautorisert og utilsiktet tilgang til informasjon
 • Bruk virtuelle nettverk og brannmurer
 • Sikre fjerntilgang
 • Loggfør og overvåk alle sikkerhetsrelaterte hendelser
 • Bruk skadebegrensingsmekanismer og -prosesser

Konklusjon

Digitaliseringen av energisektoren kan definitivt gi en mer effektiv infrastrukturdrift. Det er imidlertid kritisk at energiselskapene gjør hjemmeleksene sine og forstår risikoene som følger med økt bruk av teknologi i verdikjeden – inkludert skybaserte tjenester.

Før du flytter hele din IT-plattform over til skyen bør du nøye vurdere hvilke risikoer som skytjenestene introduserer, hvilke reguleringskrav og lover du må følge, samt undersøke hva du trenger av rutiner, dokumentasjon og avtaler. Gjør du dette, er det betydelig større sjanse for at du klarer å beskytte dine data, etterleve lover og regler – og blidgjøre din regulator.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Erik Åsberg's photo

Av: Erik Åsberg

Erik er CTO i eSmart Systems og har 20 års erfaring med programvareutvikling fra energibransjen, hovedsakelig ved hjelp av Microsoft og Oracle teknologier. De siste årene med fokus på arkitektur og design av Big Data teknologier, alt på Microsoft Azure-plattformen. I 2017 ble Erik utnevnt til Microsoft Regional Director, Norge. Som Regional Director er Erik én av 150 personer på verdensbasis som er spesielt utvalgt av Microsoft som pålitelige rådgivere for utviklere, profesjonelle IT-aktører og til Microsoft. Bakgrunnen for nominasjonen er at kandidaten er teknologisk visjonær og med påvist plattform-kompetanse og forpliktelse til forretningsresultater.

 • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com