Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Smarthjem: Slik blir du ditt eget energiselskap

Av Joakim Sveli 18. januar 2018

Slik blir du ditt eget energiselskap-835948-edited.jpg

Strøm er billig i dag. Men allerede etter 2019 vil måten nettselskapene tar seg betalt på endres totalt. I denne artikkelen ser vi på hva som endres, og hva du kan gjøre for å komme best mulig ut av det økonomisk ved å ta stegene mot å bli ditt eget energiselskap.

Vi er i dag på et energihistorisk "tipping point", hvor det lønner seg for forbrukere å selv bli energiprodusenter. Krysningen av consumer og producer har skapt begrepet prosumer.

Det er flere årsaker til den såkalte prosumer-revolusjonen:

  • Det er allerede lønnsomt å installere solceller, og myndighetene gir incentiver
  • Smarte strømmålere (AMS) vil gjøre det mulig å endre måten energi prises på
  • Forbrukere med smarte hjem kan styre forbruket og spare penger

Last ned gratis e-bok: Overlevelseguide for prosumentrevolusjonen

Energiøkonomisering 2.0

Når man snakker om energiøkonomisering, tenker man automatisk på Enøk og det å spare på kilowattimer i volum. Men det som kommer til å koste fremover er mengden kilowatt du tar ut på én gang, altså det vi kaller effekt. Årsaken for denne endringen er store investeringsbehov i nettet i årene som kommer forårsaket av behov for økt overføringskapasiteten. I Norge bruker stort sett alle strøm samtidig, mye strøm, mellom kl 16 og 20 og om morgenen. Det er disse periodene som driver utbyggingsbehovene. En ny tariffstruktur vil belønne de som ikke har sine forbrukstopper i disse periodene. 

NVE (Norges Vassdrag- og Energidirektorat) har varslet at det fra 2019 er mulig for nettselskapene å ta betalt basert på abonnert forbruk. Det vil si at du som forbruker må angi hvilken mengde strøm du ønsker å kunne trekke fra nettet til enhver tid. Det vil styre hvor mye du skal betale i nettavgift, en post som i dag utgjør over halvparten av strømregninga.

Hvis du bruker over den abonnerte effekten, vil det koste deg veldig mye. Nøyaktig hvor mye blir opp til hvert nettselskap. Avveiningen blir altså om du skal øke den abonnerte effekten for å unngå at du havner over, eller om du skal redusere den abonnerte effekten mest mulig – prinsipper vi kjenner igjen i den gode, gamle strømvippa. 

Styr lastene dine

For å begrense energikostnaden mest mulig vil styring av laster (effektsugende apparater og komponenter) være avgjørende. Når du begynner med styring, begynner du å flytte laster. Du kan for eksempel fortelle varmtvannstanken at den skal lage varme vannet midt på natten når du likevel ikke har andre store energiforbruk, eller at den skal slå seg av dersom du samtidig lager mat. 

Så lenge du får den til ikke å gå for fullt mens du lader elbilen din eller lager mat, så kan du flate ut forbruket og kanskje også tilpasse det til eventuell produksjon du har. For eksempel kan du si at varmtvannsberederen skal varme opp vannet når du har mye solcelleproduksjon på dagen. 

Om natten er det ikke så mye i huset som bruker strøm, og du har kanskje nattsenk på oppvarming. Da kan du stille det inn slik at oppvarming og varmtvann går om hverandre, og ikke samtidig.

Har du installert solceller på taket, er produksjonen høyest på sommeren og kan selges tilbake til nettet om du ikke har høyt nok forbruk i de timene du har solcelleproduksjon. Alternativt kan du lagre strømmen på batteri eller flytte forbruk til det tidspunktet da produksjonen er høyere enn forbruket. Det vil som regel lønne seg sammenlignet med å selge strømmen tilbake til nettet. Med endringen i hvordan nettselskapene tar betalt vil eventuell egen energiproduksjon og lagring av denne gi en helt annen verdi enn i dag.

Vet du ikke hva du skal bruke strømmen på? Du kan for eksempel varme opp varmtvannet ekstra mye og fjerne legionellasmitte, en rutinejobb som vanligvis kjøres en gang i uka. Eventuelt kan du lade elbilen på det tidspunktet, eller lagre strømmen på et batteri som lader bilen på kvelden. 

Når du tar i bruk laststyring, når du har produksjon, og når du har en elbil, da nærmer du deg det vi kan kalle å være et energiselskap i mikroskala. For hvert av disse trinnene du går, vil du bli mer og mer uavhengig av nettet. 

Les også: Slik bruker du elbilen til å spare på strømregningen 

Å være sitt eget energiselskap handler om å være fleksibel

Så kommer det an på varmeløsningen din. Du kan ha varmepumpe, eller andre løsninger som gjør at du kan lagre termisk energi. For eksempel en varmtvannsbereder eller et flislagt gulv med varmekabler. Du kan varme disse opp litt ekstra og så slå dem av etter en viss periode for å utnytte varmelagringskapasiteten uten at du merket forskjell.

Å være sitt eget energiselskap handler ikke bare om å ha produksjon eller å redusere forbruket ditt, men om å gjøre det fleksibelt. Det at du kan flytte på det gir en effekt på energinettet tilsvarende det du ville hatt i produksjon. Det å kunne styre en elbillading i nettsystemet gjør at du kan frigjøre like mye effekt som elbilen, varmtvannsberederen eller varmekablene trekker. Summert opp utgjør dette en stor andel som du kan tilby inn til strømnettet som en redusert belastning i perioder hvor det er mye trøkk.

Det er derfor viktig å kjenne til sin egen fleksibilitet og planlegge for at det er teknisk mulig å frigi styring av denne fleksibiliteten når du skal anskaffe nye komponenter. Det vil i løpet av få år være betalingsvillighet for at du skal frigi mest mulig fleksibilitet i ditt energiforbruk til et energiselskap eller lignende.

Prisforskjellen på å kjøre disse lastene på ett tidsrom kontra et annet kan være tigangeren.

Det å være fleksibel og gi din aktivitetssituasjon inn til strømnettet vil ha en pris. Hvis du for eksempel skal bort en helg og angir deler dette med ditt energiselskap vil ditt energiforbruk ha en helt annen fleksibilitet enn normalt og kan gi det ytterligere besparelser. Du kan få en slags betaling for det, eller en rimeligere strømregning. 

Som prosumenter må vi med andre ord begynne å gjøre de samme vurderingene som et energiselskap gjør. Det skal alltid være balanse. Man skal alltid kjøpe strøm på riktig tid og ikke ha for mye effekt på en gang. Disse beslutningene må vi fatte, og med digitale hjelpemidler og apper kan det også gjøres automatisk. 

Hvilke steg bør du ta allerede nå

Styring av laster er mulig allerede nå, så det er et fornuftig sted å begynne.

Du kan styre både varmekabler, varmeovner, lys og elbilladere i dag. Du trenger en "gateway" som du kobler til ruteren eller modemet ditt, en liten boks. Den snakker med disse komponentene, en temperaturstyrer eller en termostat. Velger du riktig ladestasjon til elbilen din, som har kommunikasjon, så kan den styres også.

Bare det at du har en elbilladestasjon som kan bli styrt utenom perioder hvor du lager mat, varmer opp vann og har andre store energiforbruk vil gi deg store besparelser. Det kan også gjøre at du får mer effekt tilgjengelig på natten fordi den kan utnytte hele den tilgjengelige kapasiteten i huset ditt mens du sover. 

Akkurat nå er det stort sett bare komfort og nytte du har ut av dette. Men når den nye regelen kommer i 2019, så er det mye mer økonomi i det. Men da har du allerede gjort boligen din klar og vet hvordan laststyring fungerer

Batteri vil være aktuelt senere, men akkurat nå er markedet for husholdningsbatteriet umodent. Det er likevel fornuftig å tenke på hvordan et slikt kan passe inn i huset ditt. (Også det å føre strøm fra elbil til hus vil etter hvert bli mulig.)

Hvis du skal begynne å tenke i disse baner, må du tenke kommunikasjon og trådløs styring når du skal ha inn nye komponenter i huset ditt. Har du kjøpt eller skal kjøpe smart hus løsninger, sørg for at disse ikke er proprietære, men kan snakke med overordnede systemer og være gjenstand for automatisk styring så vel som din egen manuelle styring.

Skal du bytte varmeovn eller varmtvannsbereder, så be om en med trådløs termostatstyring. Og skal du kjøpe lader til elbilen din, så ikke kjøp den billigste, men kjøp en med kommunikasjon. Da kan du styre det fra mobiltelefonen din eller sette opp automatisk styring for å unngå effekttopper.

Har du flere spørsmål, ta kontakt med energiselskapet ditt og spør dem løsninger for energistyring. Energikunder som ikke foretar seg noe når endringen kommer vil garantert få høyere energikostnader (ikke strømkostnader) totalt sett. Og de som tar i bruk energistyring vil de få lavere energikostnader enn i dag.

 Last ned gratis e-bok: Overlevelseguide for prosumentrevolusjonen 

Joakim Sveli's photo

Av: Joakim Sveli

Joakim Sveli er daglig leder i Smartliv, et datterselskap av eSmart Systems. Han har lang erfaring med en rekke områder innen miljø-, klima- og energifeltet, både som konsulent og ansatt både i offentlig og privat sektor. Hans ekspertise strekker seg fra blant annet ladeinfrastruktur for elbiler og offentlig planlegging til markedsanalyse og -utvikling, og å ta nye konsepter til markedet. Joakim jobbet tidligere som forretningsleder i eSmart Systems.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com