Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Sky er sky? 5 forutsetninger for en vellykket skystrategi

Av Erik Åsberg 31. august 2017

Sky_er_sky_fem_forutsetninger_for_en_vellykket_skystrategi.jpg

En av de største trendene innenfor IT er skybaserte løsninger. Med dagens digitale disrupsjon, massive datamengder, strengere regulatoriske krav, endrede kundeatferd og miljø- og bærekraftstrender, er det kun skyen som holder tritt. Alle må være i skyen – inkludert energibransjen.

Det rulles nå ut Automatiske Måle- og Styringssystemer (AMS) i stor skala, og energibransjen står ovenfor en betydelig oppgradering og digitalisering. Det er et stort behov for lagring av informasjonen som samles inn og det gjøres best med skybaserte tjenester. Men det er ikke alt. IT-selskapet Accenture peker på fem konkrete trender som driver energibransjen i retning av skytjenester:

 • Endringer i forbrukeratferd
 • Digitaliseringen av samfunnet
 • En stadig økende mengde data som genereres
 • Regulatoriske krav
 • Et økende fokus på miljø og bærekraftighet

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Hva er skytjenester?

Kort fortalt er en skyløsning skalerbare tjenester som tillater deg å lagre og hente ut data og programmer over internett. Joseph Sirosh, Corporate Vice President for Information Management og Machine Learning i Microsoft, har definert skytjenester på følgende måte:

«Skyløsninger gjør hardware til software. Det gjør software til tjenester og det gjør data til intelligens.»

Fordelene med skybaserte tjenester i nettdriften er mange:

 • Det skaper nye driftsmuligheter i en Big Data-hverdag
 • Du kan bygge skalerbare tjenester og snu deg raskt i et marked som kommer til å generere voldsomme mengder data som skal behandles og analyseres raskt

Ifølge Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er hovedbegrunnelsen for å ta i bruk skytjenester at driftsmodellen gir store økonomiske besparelser sammenlignet med å drifte selv. Skytjenester gir deg muligheten til å betale for prosessorkraften og/eller mengden lagret informasjon som du faktisk behøver. Ikke noe mer. Hafslund har for eksempel kuttet utviklingskostnadene sine med 90 %, sammenlignet med tradisjonell, fysisk infrastruktur, og økt skalerbarheten sin som et resultat.  

En vellykket skystrategi krever imidlertid at du har noen forutsetninger på plass.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

1. Velg riktig tjenestemodell

Skal du gå til anskaffelse av en skybasert løsning, må du forstå de fundamentale ulikhetene mellom kjernekategoriene av de tilgjengelige skytjenestene. For det er vesentlige forskjeller på måter å være tilstede på i skyen.

Grovt sett kan nettskyer kategoriseres i tre varianter. For å forklare de ulike variantene kan vi bruke pizza som analogi. 

Infrastructure as a Service (IaaS)

Dette er en modell der du leier et lagringsmiljø i en sky, men selv står for driften og vedlikeholdet av datamaskinene du leier. Denne løsningen kan sammenlignes med å kjøpe en ferdig pizzabunn og at du lager resten hjemme.

Et tradisjonelt datarom eller driftssenter, der du selv drifter alle maskinene, kan sammenlignes med en hjemmelaget pizza. Da må du kjøpe alle ingrediensene og lage alt på egen hånd. Med IaaS er systemene de samme som man ville brukt i et eget driftssenter, men du slipper å ha et eget lokalt serverrom.

Platform as a Service (PaaS)

Her kjøper man tjenester, for eksempel en database, som skyleverandøren selv er ansvarlig for å drifte. Det vil si at du kan benytte deg av tjenestene uten og måtte stå for driften og vedlikeholdet selv. Denne løsningen kan sammenlignes med å bestille ferdig pizza hjem.

Microsoft er blant de leverandørene som har kommet lengst med denne modellen. De kan tilby alt fra skylagring til et rammeverk for maskinlæringsteknologi.

Software as a Service (SaaS)

Med denne løsningen trenger du ikke tenke på noe selv. Du konsumerer bare en tjeneste levert av en leverandør. Dette kan sammenlignes med å gå ut og spise på en pizzarestaurant. Dropbox er et eksempel på en forholdsvis enkel SaaS.

2. Velg riktig leveransemodell

Skytjenester kan leveres på flere ulike måter. National Institute of Standards and Technology definerer de ulike leveransemodellene på følgende måte:

 • Public cloud: Dette er en standardisert løsning, der skyinfrastrukturen er klargjort for bruk i det åpne markedet. Denne infrastrukturen befinner seg i lokalene til leverandøren
 • Private cloud: Dette er en lukket skytjeneste som er avgrenset til én virksomhet eller en gruppe virksomheter (community cloud). Denne løsningen kan befinne seg hos leverandøren eller hos brukeren
 • Hybrid cloud: Denne modellen er en kombinasjon av to eller flere ulike skyinfrastrukturer (public, private eller community) som bindes sammen av en standardisert teknologi som tillater data- eller programvareportabilitet

Hybrid cloud er den leveransemodellen som vokser raskest for tiden. Den tillater deg å utnytte fordelene som følger med både public og private cloud. Hvilken løsning du bør velge, avhenger av behovene og ønskene til virksomheten din.

3. Sikkerhet og risikofaktorer

Ifølge en undersøkelse gjort av 451 Research, har 85 % av toppledere i ulike virksomheter planer om å plassere sensitiv data i en skytjeneste. Av disse er 70 % «svært» eller «ekstremt» bekymret for et sikkerhetsbrudd hos skyleverandøren. Disse tallene er riktignok fallende, men sikkerhet er en viktig forutsetning for anskaffelser av skytjenester.

Datatilsynet råder alle som skal gå til anskaffelse av skytjenester om å gjøre følgende før de tar det i bruk:

 • Gjennomfør en risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Sørg for å ha en databehandleravtale med leverandøren av skytjenestene
 • Gjennomfør en revisjon av databehandleren
 • Sørg for at overføring av data følger loven
 • Sørg for sikker kommunikasjon og kryptering
 • Få på plass nødvendig dokumentasjon slik at du er forberedt for en eventuell kontroll

4. Personvern

Tar du i bruk skytjenester er det du som virksomhet som har ansvaret for at personvernopplysningene behandles i tråd med personregelverket.

Ifølge Datatilsynet må du som anskaffer en skytjeneste, sørge for å ha dette på plass for å ivareta personopplysninger: 

 • Etabler internkontroll etter personsopplysningsloven
 • Få oversikt over de ulike typene personopplysninger. Klassifiser dem og vurder hvilke personopplysninger som skal legges i skyen
 • Gjør en risikovurdering av personopplysningene, av skytjenesten og vurder de ulike problemstillingene som relateres til skytjenester
 • Finn ut hvordan man kan revidere sikkerheten hos leverandøren
 • Få på plass en databehandleravtale med leverandøren, som tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven

5. Oppgrader til moderne standard

Et skysystem bør gi deg muligheten til å utnytte alle moderne teknologier – som Big Data og analyseløsninger – designet for den Internet of Things-hverdagen vi beveger oss i. Det hjelper ikke å flytte driften av eksisterende, gamle systemer over i skyen. Systemene og løsningene blir ikke moderne av den grunn. Det er fortsatt de samme, gamle løsningene. Det er en viktig distinksjon: Selv om du kjøper en skybasert løsning, trenger ikke det bety at den er moderne – med mindre den skalerbar, uten utdatert infrastruktur, designet for Big Data og avansert analyse og sikker. 

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Erik Åsberg's photo

Av: Erik Åsberg

Erik er CTO i eSmart Systems og har 20 års erfaring med programvareutvikling fra energibransjen, hovedsakelig ved hjelp av Microsoft og Oracle teknologier. De siste årene med fokus på arkitektur og design av Big Data teknologier, alt på Microsoft Azure-plattformen. I 2017 ble Erik utnevnt til Microsoft Regional Director, Norge. Som Regional Director er Erik én av 150 personer på verdensbasis som er spesielt utvalgt av Microsoft som pålitelige rådgivere for utviklere, profesjonelle IT-aktører og til Microsoft. Bakgrunnen for nominasjonen er at kandidaten er teknologisk visjonær og med påvist plattform-kompetanse og forpliktelse til forretningsresultater.

 • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com