Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Intelligente kontrollrom lar kommunen se katastrofer før de skjer

Av Andreassen, Jostein 16. november 2017

Intelligente kontrollrom lar kommunen se katastrofer før de skjer-781280-edited.pngFremskrittene innen kunstig intelligens og big data kan spare kommuner for betydelige kostnader og redde menneskeliv. Med såkalte "intelligente kontrollrom" kan kommunale responssenter bli så effektive at de forutser ulykker, køer eller lekkasjer før de skjer.

Proaktive responssentre kan gi prediktive analyser 

Inntil nylig har de fleste responssentre vært utelukkende reaktive: En katastrofe eller uhell skjer, og man forsøker å brannslukke så godt man kan. Responssenter 2.0 er i tillegg proaktivt – da man gjennom smart bruk av big data og kunstig intelligens kan gjøre prediktive analyser og forutse hendelser før de skjer og iverksette proaktive tiltak.

Dette representerer et kvantesprang for norske kommuner, både med tanke på økonomiske besparelser og innbyggernes trivsel, trygghet, ve og vel.

Det intelligente kontrollrommet

Så hvordan ser dette responssenteret ut, og hvilke scenarier kan vi se for oss utspille seg her? Se for deg en stor interaktiv vegg. Den viser deg alt som skjer i kommunen eller byen din akkurat nå.

Du ser hvordan trafikken flyter, du ser statusen på vann, kloakk, strøm, luftkvalitet og alle andre indikatorer som kommunen har definert som viktige å følge med på. 

Informasjonen på den interaktive veggen viser sanntidsdata som kommer fra eksempelvis sensorer (trafikk, vann, kloakk, strøm osv.) og sosiale medier (omtaler av kommunen, bilder av hendelser osv.) Disse dataene visualiseres i et intuitivt grensesnitt som gir teamet ditt full oversikt. 

Det gjør responsteamet bedre i stand til å iverksette tiltak når noe skjer – men enda mer interessant, kan dere også se mønstre og identifisere flaskehalser og svake punkter – og gå inn og hindre at noe skjer.

Skal det arrangeres en stor konsert eller festival i kommunen? Eller kanskje et sykkelritt? Via den interaktive veggen kan du simulere hvordan trafikkflyten vil se ut og hvordan dere bør dirigere trafikken. Du kan også simulere et trafikkuhell i et ellers belastet trafikkbilde og planlegge bedre for krisesituasjoner. 

Et trykkfall i en vannledning får alarmklokkene til å ringe. Via den smarte veggen ser du hvor feilen ligger og sender ut et responsteam for å undersøke og reparere feilen. De oppdager en potensielt farlig lekkasje i bakken ovenfor et kjøpesenter som følge av graveaktivitet, og får satt i gang tetting og vannoppsuging før vannet får gjort skade på omkringliggende eiendom. Samtidig går det ut en SMS til de som bor og jobber i området.

Meteorologene varsler uvær med sterk storm i morgen. Gjennom innbyggerappen sender kommunen ut en oppfordring om å holde seg innendørs. Sosiale kanaler oppdateres samtidig. De som har søppelhenting den dagen får en varsling om at hentingen utsettes en dag, for å unngå at vinden velter og ødelegger noen hundretalls søppeldunker og sprer avfallet ut over veier og gater.

Muligheten til å overvåke sosiale medier har du også. Stormen som har revet med seg trær og dratt ned høyspentlinjer dokumenteres av innbyggerne via sosiale medier, og bilder og videosnutter gir et viktig øyeblikksbilde og et nyttig underlag for dem som skal ut i feltet og rydde opp. 

Dette er bare noen mulige scenarier. Mye data finnes allerede. Man må bare hente ut kildene som er relevante og visualisere dem på en god måte. Mulighetene er kun begrenset av kreativitet og lovgivning. Denne videosnutten fra Fredrikstad Energi og eSmart gir et inntrykk av hvordan ditt fremtidige kommunale kontrollrom kan se ut:

Konklusjon

Som rådmann eller etatsjef ser du helt sikkert verdien av denne typen interaktive overvåkings- og planleggingsverktøy, og jeg er sikker på at du ser flere spennende muligheter enn de jeg har skissert her. Hvis du tenker at dette er noe dere bør få på plass i din kommune, er de gode nyhetene at det ikke skorter på kompetanse i markedet for å få implementert dette. Det du skal vite er at man aldri vil lykkes med et smart city-konsept ved å sette hele prosjektet bort til en tredjepart – det være seg eSmart eller andre. Det vi kan bringe til bords er spisskompetanse innen data science og AI. Men det er du og dine kolleger som sitter på domenekunnskapen. I krysningspunktet mellom disse tre kompetansene finner du gullet.

Did you find this article interesting? Subscribe to our blog

Andreassen, Jostein's photo

Av: Andreassen, Jostein

Jostein holds the position as Sales Manager at eSmart Systems and is responsible for all sales activities related to Connected Grid bringing with him more than 20 years of experience within the Nordic energy market. He has been responsible for design, development and implementation of systems tailored for customers in this specific market, and been Sales and Account Manager covering new and existing customers in the energy segment.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com