Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Snu elbilen – gå fra utfordring til ressurs

Av Joakim Sveli 12. april 2018

Snu elbilen - gå fra utfordring til ressurs

Elektrifisering av veitransporten har vært og er fortsatt en betydelig bekymring for nettselskaper, som står overfor betydelige investeringer for å imøtekomme et økende strømbehov og håndtere kapasitetsutfordringer. Men en økende andel elbiler på norske veier behøver ikke være et problem – elbilene kan bli til en ressurs for strømnettet.

I juni 2017 var seks av de syv mest kjøpte bilene i Norge, elbiler. Vi er med andre ord nokså fremoverlent når det gjelder å ta i bruk elbiler her til lands, en påstand som støttes av det faktum at markedsandelen for elbiler i Norge i 2016 var på hele 29 prosent. Ventelistene på de populære modellene er lang og den generelle etterspørselen er stor. 

Selv om elbileiere ser bilen sin som en ressurs i det daglige, representerer den heller en utfordring for strømnettet. I svakere eller eldre nett med lavere kapasitet, i garasjeanlegg fulle av biler eller hytteområder i helger og høytider blir dette ekstra merkbart. 

Hva slags grep kan vi ta for å utnytte de ressursene som ligger i elbilen, heller enn å se den som en kilde til kapasitetsproblemer i strømnettet? Nøkkelordene er omfordeling og nytenkning. Ved å ta noen smarte grep på utnyttelsen av nettet, kan elbilen gå fra å representere en utfordring til å bli en ressurs. Kapasitetsutfordringene i nettet gjelder kun for noen timer i døgnet. De aller fleste steder i strømnettet er det derimot rikelig med kapasitet til både 20 % og 100 % elbiler nærmere 20 timer i døgnet.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Utfordringer med integrasjon av transportsektoren

I den nasjonale transportplanen 2018-2029 foreslår transportetatene at alle nye personbiler, bybusser og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og innen 2030 kan det være så mange som én million elbiler på norske veier. 

Å koble elbiler til strømnettet er i noen tilfeller det samme som å koble til tre nye boliger til strømnettet, og en elbil kan bruke like mye elektrisitet i løpet av en opplading som et vanlig kjøleskap gjør på halvannen måned. Dette er særlig problematisk i områder med kapasitetsbegrensninger. I rapporten «Hva betyr elbiler for strømnettet?», publisert av NVE, kan en økende andel elbiler koblet til strømnettet føre til utfordringer for transformatorer og kabler i distribusjonsnettet, særlig i områder med et stort antall elbiler og liten kapasitet i strømnettet.  

Integrasjon av transportsektoren, sammen med endrede forbruksvaner og økt bruk av fornybar energi, er blant årsakene til at norske nettselskaper står overfor betydelige investeringer i strømnettet. Men ny teknologi skaper muligheter for å redusere dette investeringsbehovet og gjøre elbilen om til en ressurs for nettselskapene. La meg gi deg noen eksempler.

Se også vår ressursside om effektiv nettdrift i en digital verden. 

Smart elbillading

Innen 2019 skal AMS-infrastruktur rulles ut til alle norske hjem. De smarte strømmålerne gir nye muligheter for andre måter å beregne nettleien på. En overgang fra energibaserte tariffer til effektbaserte tariffer, vil gjøre det dyrere å lade elbilen i perioder hvor strømforbruket er høyt. Tanken er at sluttkundene vil justere forbruket sitt for å redusere kostnadene på nettleien, og dermed redusere belastningen i strømnettet. Ikke minst åpner AMS-infrastruktur opp muligheten for å analysere forbruksmønstre for strøm for å forbedre investeringsbeslutninger.

Forsknings- og utviklingsprosjektet ChargeFlex jobbet for å utvikle et alternativ til kostbare nettforsterkninger. Målet var å utnytte fleksibiliteten i strømnettet for å øke den lokale nettverkskapasiteten med 25 prosent, ved hjelp av programvare som skal styre fleksibiliteten elbiler genererer, strategier for å utnytte forbrukerfleksibilitet og smart styring. Prosjektets innovative idé er å introdusere avanserte analyseløsninger for å samle inn, analysere, forutse og styre strømforbruk. Du kan lese mer om prosjektet her.

Batteriteknologi

Privatbiler står stille mesteparten av døgnet, og dermed kan batteriene brukes til andre formål. Elbileiere kan lade opp bilen sin på tider av døgnet der strømprisen er, for så å selge strøm tilbake til nettet når prisen er høy. I rapporten «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet», publisert av NVE, kan batterikapasiteten i elbilene i fremtiden utgjøre en energi- og effektreserve som kan utnyttes til blant annet lagring av lokal produksjon når bilene er koblet til nettet. Allerede i dag kan ellbilens ladestrøm styres opp, ned og stoppes helt. Ladebehovet over natten kan komprimeres til 3 timer eller dras ut over 9 timer. Denne funksjonaliteten brukes lite i dag fra sentralt hold, men vil representere et viktig verktøy både for din nettleverandør eller Statnett fremover. Lengre frem i tiden vil elbilene kunne levere strøm tilbake til nettet.

Tony Seba, en av de fremste tenkerne innen bærekraftig markedsutvikling og ren energi, ble i 2017 sitert av Bellona på følgende: – En siste forandring som vil bety mye, er at «alt» vil få batterier og vil dele strøm med hverandre etter behov, for eksempel hus i tillegg til biler: Om 5-10 år vil mange se seg tilbake og synes dette er helt naturlig, like naturlig som man bruker en smarttelefon i dag. Og alt skjer fordi det er billigere – og mer praktisk.

Konsulentselskapet Deloitte skriver i en artikkel at nettselskaper kan modulere kraftflyten mellom strømnettet og elbilene for å balansere tilbud og etterspørsel etter elektrisitet og forbedre spenningskvaliteten. Når solen skinner som sterkest eller vinden blåser som kraftigst, kan elbiler absorbere overflødig strøm, slik at kraftprodusenter ikke må begrense produksjonen. Når skyene dekker for solen eller vinden stilner, kan strømnettet trekke strøm fra elbilbatteriene for å kompensere for en redusert kraftproduksjon. Rammer for denne bruken kan hver elbileier angi i sin bil eller gjennom en app. Styringen skjer automatisk. Gevinsten er mindre tap i overføringsnettet, redusert behov for investering i nettutbygging og redusert behov for fossilbasert kraft. 

Lyse Elnett, for eksempel, deltar i det EU-finansierte prosjektet INVADE for å teste, kontrollere og foreslå innovative energiløsninger som tillater større innmating av fornybar energi i strømnettet og en utjevning av forbrukstopper. Elbiler står sentralt her. INVADE har som mål å levere et skybasert system for fleksibilitetsstyring integrert med elbiler og batterier for å muliggjøre energilagring på både mobilt, distribuert og sentralisert nivå for å øke andelen fornybar energi i strømnettet. Du kan lese mer om prosjektet her.  

Allerede i dag kan elbiler og ladestasjoner styres individuelt eller kollektivt i sanntid. eSmart Systems har for Smartliv utviklet smart elbillading som styrer hjemmeladingen til tiden med lavest strømpris og belastning i nettet. Elbilen og denne typen ladestyring kan redusere energikostnader for både for boligeier og byggeier gjennom valg av riktig løsning.

Elbilene har kommet for å bli. Både ChargeFlex og INVADE er to gode eksempler på at tiden er inne for å forkaste synet på elbiler som en trussel for strømnettet. Både elbilene og ladestasjonene er laget for styring. Med implementeringen av mulighetene og løsningene beskrevet vil elbiler være en ressurs både lokalt og sentralt i strømnettet.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Joakim Sveli's photo

Av: Joakim Sveli

Joakim Sveli er daglig leder i Smartliv, et datterselskap av eSmart Systems. Han har lang erfaring med en rekke områder innen miljø-, klima- og energifeltet, både som konsulent og ansatt både i offentlig og privat sektor. Hans ekspertise strekker seg fra blant annet ladeinfrastruktur for elbiler og offentlig planlegging til markedsanalyse og -utvikling, og å ta nye konsepter til markedet. Joakim jobbet tidligere som forretningsleder i eSmart Systems.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com