Siste innlegg

Innlegg etter kategori

Filtrer etter kategori:

Intelligente droner: Et effektiviseringsverktøy

Av Tore Lie 7. juni 2018

How Intelligent Drones Streamline Power Line Inspections

Dagens manuelle datainnsamlingsmetoder i strømlinjeinspeksjon er ressurskrevende og ineffektive. En intelligent drone kan være et kostnadsbesparende verktøy for å effektivisere prosessene og ressursbruken.

Per i dag sitter mange nettselskaper med egne eksperter som analyserer enorme mengder bildemateriale, med mål om å avdekke og identifisere feil, mangler og potensielle problemer på strømmastenes komponenter. Å håndtere store datamengder manuelt er svært tidkrevende, og i praksis fører det til at prosessen med å få reparert eksisterende skader blir unødvendig langvarig. Det kan ta uker og måneder fra selve inspeksjonen gjennomføres og til operatørenes arbeidsinstruks er klar.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020: Digital disrupsjon i energisektoren

Den intelligente dronen

Ved å ta i bruk en intelligent drone i innsamlingen av datamateriale, får man en kunstig intelligens-basert, smart assistent, som vil bidra til å effektivisere hele inspeksjonsprosessen betraktelig. 

Forskjellen på en «vanlig» drone og en intelligent drone, er systemet den er en del av og samarbeider med. Uten dette vil dronen bare være nettopp det, et ubemannet luftfartøy.

Ved å være betraktelig mindre i størrelse og vekt enn helikoptrene som i dag brukes til datainnsamling, er en drone lettere å operere, og vil kunne brukes både i dårlig vær og i smale, vanskelig fremkommelige områder.

Vi i eSmart Systems har i samarbeid med elleve nettselskaper utviklet verdens første dronesystem, Connected Drone, hvor nettopp dronens integrasjon med kunstig intelligens og en spesialutviklet programvare kan effektivisere hele strømlinjeinspeksjonen.

Dronen er utstyrt med kamera, og bildene den tar overføres via en skyløsning til den intelligente assistenten, som analyserer materialet. Resultatet får bakkemannskapet tilgang til på en mobil enhet. En bil kan for eksempel fungere som operasjonssentral ute i felt, og bakkemannskapene som skal utføre operasjonene kan sitte i bilen og få opp en sanntidsstatus på masta de står foran eller en del av strømnettet som befinner seg to kilometer øst for deres daværende posisjon. I bilen finnes styrekonsoll og skjermer som gjengir resultatet av den pågående inspeksjonen, og fordi bildene er geotagget med tids- og kartreferanser, er det lett å lokalisere hvor en skade er skjedd. Anlegget i bilen gir altså intelligent beslutningsstøtte til mannskapet, som raskt kan gå i gang med reparasjoner eller vedlikeholdsarbeid.

Droner som HMS-tiltak

Strømlinjeinspeksjoner innebærer en viss risiko for operatørene som utfører den. Ikke bare jobber man nær høyspentanlegg, men også terrenget man opererer i, kan være utfordrende og nærmest ufremkommelig. Været er en annen faktor som kan gi uoversiktlige arbeidssituasjoner, og det forekommer at inspeksjoner må utsettes på grunn av uforsvarlige arbeidsforhold. 

Dronen er ikke avhengig av oppholdsvær for å kunne utføre sine instrukser, og kan forhåndsprogrammeres til å følge en satt rute. Selv om en tillatelse fra Luftfartsverket til å sende dronen ut i områder hvor piloten ikke selv kan holde øye med den (såkalt Beyond Visual Line of Sight Operations, BVLOS) er på vei, må man foreløpig ha en dronepilot til stede i området hvor dronen inspiserer. Det er likevel betydelig mindre risiko ved å sitte i en bil og følge dronens inspeksjon, sammenlignet med selv å klatre opp dit for å undersøke.

Når dronen inspiserer en strømmast, er det ikke nødvendig å stenge av strømmen for den delen av anlegget, slik man må når en operatør skal klatre opp. Dronen kan få tatt de bildene den trenger uten at forbrukerne skal rammes av det. I tillegg til å kunne ses som et HMS-tiltak, vil den intelligente dronen også bidra til å redusere KILE-kostnadene dine.

Fungerer i praksis

Ved å få tilgang til flere norske nettselskapers bildemateriale fra tidligere strømlinjeinspeksjoner, har vi hatt et godt grunnlag for å lære den kunstige intelligensen å gjenkjenne skader, vedlikeholdsbehov og defekter. Hvor mange ulike scenarier den intelligente assistenten er i stand til å gjenkjenne og identifisere, er i stadig utvikling, og på sikt vil den også kunne sette opp en prioritert arbeidsinstruks til mannskapene, basert på vurderinger om hvilke oppgaver som haster mest. Innspill fra erfarne nettmontører og operatører er helt avgjørende i arbeidet med å optimalisere disse funksjonene. 

Droner flyr allerede over strømlinjene våre, men intelligente droner tar linjeinspeksjonen til nye høyder.

Last ned gratis e-bok: Nettdrift Anno 2020:  Digital disrupsjon i energisektoren;

Tore Lie's photo

Av: Tore Lie

Tore er Chief Product Officer i eSmart Systems. Han har 18 års erfaring med prosjektledelse, risikostyring, arkitekturdesign og utvikling. Før han tok over Connected Drone i eSmart Systems jobbet han blant annet sju år i Metier og seks år i IBM/ConCrea som prosjektleder, med IT-arkitektur og rådgivning, foruten noe utvikling.

  • Skriv en kommentar

En blogg fra eSmart Systems

eSmart Systems leverer programvare til energibransjen med hovedvekt på kunstig intelligens. Selskapets plattform er utviklet for å håndtere IoT (internet of things), store mengder data (big data) og analyser i nær sanntid. Selskapet er basert på mer enn 20 års erfaring i å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper i globale markeder.

 

Ønsker du å holde deg oppdatert på kunstig intelligens, den raske utviklingen i energiforsyningen, strømnettet og trendene innen energiforbruk, er Intelligence First bloggen for deg.


Besøk esmartsystems.com